Coaching

NACSI biedt coaching aan op individueel en team niveau.

 

Onze coaching is gericht op het ontwikkelen en / of verbeteren van vaardigheden en kwaliteiten en / of deze bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback te geven en u een spiegel voor te houden. Zo krijgt u (meer) invloed op uw eigen leven. U komt meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer. 

 

Tijdens het coachen stellen we die vragen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Het gaat om het kijken naar het eigen handelen. De manier waarop u zaken en gedrag gaat aanpakken moet bij u passen, u maakt de keuze.

 

Voor wie is coaching werkbaar?

In principe is coaching voor iedereen geschikt onafhankelijk van de positie binnen het bedrijf.  Zo coachen wij directieleden, voorzitters, leraren en uitvoerend medewerkers. Het is wel belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent om naar uzelf te kijken en te willen groeien.

 

Voordelen van coaching

Het voordeel van de coaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar u zichzelf verder in wilt ontwikkelen. De coaching gebeurt of bij u op het werk of op het kantoor van de coach.

 

Persoonlijke coaching

Bij persoonlijke coaching staan we stil bij uw persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering. Deze coaching is helemaal aangepast aan uw gedefinieerde leerdoelen. U wordt constant geprikkeld om verder te gaan. Door het ontdekken en ontwikkelen van uw eigen talenten en vaardigheden krijgt u meer grip op uw eigen handelen.  U wordt u meer bewust van uw eigen handelen en het effect van uw handelen op uw omgeving. De doelgerichtheid en effectiviteit van uw handelen zal hierdoor toenemen.

 

Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de samenwerking binnen het team. Hiernaast kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan hoe het team met veranderingen kan omgaan om als team beter te gaan functioneren.

 

NACSI heeft speciale trajecten ontwikkeld voor het onderwijs, bedrijfsleven, NGO's en overheidsinstellingen.

 

Heeft u een coachingsvraag, neem dan contact op met Els van Oostrum.

NACSI, Training & Coaching op de Antiliaanse eilanden