Trajecten2018

Waar je je tegen verzet blijft. Wat je accepteert kan losgelaten worden.

Activerende didactiek in de taalles

Een praktische training effectief taalonderwijs.

 

Docenten krijgen in deze training didactische handreikingen, met name veel verschillende werkvormen, om in hun lessen te komen tot een hoger leerrendement bij de studenten. Onderzoek wijst uit dat “activiteit” ervoor zorgt dat aangeleerde zaken beter beklijven. Niet alleen de taalvaardigheid zal verbeteren, maar de studenten zullen ook meer gemotiveerd zijn om te leren. Dit is het effect van het inzetten van activerende didactiek.

 

Format

De training is gebaseerd op het principe ‘teach-as-you-preach', wat inhoudt dat de aangereikte didactiek en werkvormen ook worden toegepast tijdens de trainingen. De docenten ervaren zo zelf hoe motiverend activerende didactiek werkt.

 

Een training van drie dagdelen, met opdrachten die uitgeprobeerd kunnen worden in de les.


Trainer: Guus Perry

NACSI, Training & Coaching op de Antiliaanse eilanden