Opleiding

Als kinderen je niet meer raken dan ben je het kind in jezelf kwijt geraakt

Onderwijs management opleiding, Post HBO

NACSI verzorgt een door het Ministerie erkende Post HBO-opleiding Onderwijs- management. Deze opleiding heeft NACSI samen met APS Internationaal ontwikkeld. De opleiding is reeds met succes viermaal op Curaçao tweemaal op Sint Maarten afgerond. Bij voldoende belangstelling start er in het nieuwe schooljaar op Curaçao en op Sint Maarten nieuwe groep.

 

De opleiding duurt 2½ jaar en bestaat uit drie modules:

  • Module 1: leidinggeven aan onderwijsprocessen
  • Module 2: Personeelsbeleid en HRM
  • Module 3: Leidinggeven aan je team en bedrijfsmatig management

Binnen de opleiding gaat het om het verwerven van kennis en de vaardigheden die van belang zijn voor het vervullen van een functie in het managementteam op diverse schoolniveaus. Naast deze harde eigenschappen wordt tijdens de opleiding Onderwijsmanagement ook aandacht besteed aan de benodigde zachtere eigenschappen zoals presenteren, communicatie, houding en uitstraling.


Dit gebeurt door middel van het volgen van aangeboden lessen (232 contacturen), intervisie, begeleiding op competenties en reflectie.
Het is ook mogelijk om deze opleiding op cursusniveau, of op uw behoefte als opdrachtgever afgestemde vorm, te volgen. De opleiding is aan te passen aan het werk van coordinatoren, afdelingshoofden of adjuncten.

 

Doelgroep:

De huidige en aankomende schoolleiders in het Lager-, Voortgezet-, Beroepsonderwijs en Hoger onderwijs. De deelnemers worden door de schoolbesturen geselecteerd op basis van hun huidige functioneren als schoolleider of toekomstig schoolleider.

 

Vormgeving:

De lessen vinden maandelijks plaats op 2 aaneengesloten hele dagen, op vrijdag en zaterdag. (bij uitzondering een middag of avond er aansluitend erbij). Tijdens de vakanties is er geen les.

De inhoud van het opleidingsprogramma is vastgesteld na een zorgvuldige analyse gemaakt van de verschillende leidinggevende en coördinerende functies binen het onderwijs. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar de verschillende sectoren binnen het onderwijs:

  • Funderend Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Hoger Onderwijs

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Els van Oostrum van NACSI.

NACSI, Training & Coaching op de Antiliaanse eilanden