Training

Training en workshops, algemeen

NACSI biedt verschillende trainingstrajecten en workshops aan. Dit kunnen trajecten zijn die in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden of reeds bestaande trajecten. Wij geven de voorkeur aan maatwerk, omdat de behoeften van deelnemers binnen organisaties variëren. Het doel kan het zelfde zijn maar de weg er naar toe kan op verschillende wijzen plaatsvinden met verschillende accenten om effectief te zijn.

 

Workshops zijn van relatief korte duur en primair gericht op het krijgen van andere inzichten.

 

Bij trainingen is het trainen / oefenen van de vaardigheid essentieel maar staat ook  gedragsverandering centraal. Wij maken, daar waar effectief, gebruik van een trainingsacteur. Wij bieden de deelnemers bij voorkeur tijdens het trainingstraject intervisie aan. De deelnemers krijgen hierdoor de ruimte en mogelijkheid om de implementatie bespreekbaar te maken en extra inzicht te krijgen in het eigen handelen. De deelnemer bepaalt zelf wat er met het advies uit de intervisie gedaan wordt.

 

Onze trainingen zijn interactief, de deelnemers zijn betrokken in het trainingsproces. We starten met een inventarisatie van wat de deelnemer al weet, kan en zijn / haar mening over de inhoud. Dit brengen we samen met nieuwe informatie en vaardigheden waarmee de deelnemers aan de slag gaan, individueel of in groepen. 

Afhankelijk van de training ligt het zwaartepunt op

 • De persoon (attitude / gedrag)
 • Vaardigheden en
 • Kennis
 • Of een combinatie van bovenstaande elementen.

 

Zo geven wij onder andere trainingen en workshops op het gebied van: 

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Effectief communiceren
 • Leiderschap
 • Werken in een professionele cultuur
 • Visie en missie ontwikkeling
 • Werken in teamverband
 • Time management
 • Klassenmanagement
 • De docent/schoolleider als coach 
 • Coaching voor beginners en gevorderden 
 • Training voor trainers 
 • Intervisie, reflectie en het stellen van vragen

NACSI heeft speciale trajecten ontwikkeld voor het onderwijsbedrijfslevenNGO's en overheidsinstellingen.

 

Heeft u een trainigs- of opleidingsvraag, neem dan contact op met Els van Oostrum.

NACSI, Training & Coaching op de Antiliaanse eilanden