NACSI2018

You don't have to see the whole staircase, just take the first step.

NACSI leiding en expertise

 

Directeur van NACSI N.V. is Els van Oostrum. 

In het prille begin van haar loopbaan was zij zwemcoach van o.a. de Antilliaanse zwemselectie en het Olympisch zwemteam in 1996. 

Na verschillende tussenstappen die zich afspeelden op begeleidend en leidinggevend niveau in het beroepsonderwijs op Curaçao, werd zij gevraagd door de aandeelhouders van NACSI om directeur te worden van deze organisatie in oprichting. Dat was in 2003. 

Er vonden veel grote veranderingen in het onderwijsveld plaats in de jaren die volgden en NACSI werd ontwerper en coördinator van een aantal grote bijscholingsprojecten voor de verschillende onderwijsorganisaties vanzowel het land Nederlandse Antillen als op de diverse eilanden afzonderlijk.

 

Expertise 

 

NACSI maakt gebruik van breder of dieper inzicht krijgen (geven) in situaties door ze in een groter, abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee worden in beeld gebracht en in beeld gehouden, de mogelijke gevolgen brengen we in kaart.

Directeur Els van Oostrum  beschikt over velerlei methoden en technieken die gebruikt worden bij communicatie trainingen als ook bij individuele en teamcoaching. Voorbeelden hiervan zijn: familie-en organisatieopstellingen, de “geheimen” van vechttechnieken, wandelend (in de natuur) coachen, werken met karakterstructuren, non violent communication (gebaseerd op eigen behoeften en die van de ander). 

Door mijn  sport achtergrond kan ik bewegen op een effectieve manier  inzetten in training en coaching.”

 

Trainingen kunnen vergezeld gaan van coaching en/of coaching on the job. Ook kan vanuit coaching kan een trainingstraject worden aangevraagd.

 

Uitgangspunt bij de training en coaching is om het subjectief concept van de klant (de bril waarmee men kijkt) bewust te maken.

NACSI gebruikt het schema “Leren en ontwerpen” in alle workshops, trainingen, conferenties, cursussen en opleidingen omdat het past in onze visie op leren en vanwege de bewezen effectiviteit er van. Het subjectief concept kent verschillende lagen: naast de invloeden die de deelnemer zich al bewust is helpen we te ontdekken wat meer onbewust het gedrag van de mensen stuurt. Onderliggende opvattingen, moties, waarden en normen, die minder zichtbaar zijn maar minstens zo sturend op het gedrag, worden duidelijk. 

NACSI, Training & Coaching op de Antiliaanse eilanden